Vrouwen willen meer werken

Vrouwen, met name degenen met kleine deeltijdbanen, geven aan dat ze vijf uur per week meer willen werken. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Verdeelde tijd’ van het SCP. De Taskforce DeeltijdPlus heeft berekend dat met deze extra uren ruim een half miljoen voltijdbanen kan worden ingevuld.

Vrouwen geven weliswaar aan meer te willen werken, maar doen dat nu nog niet. De belangrijkste voorwaarde voor vrouwen om meer uren te maken, is het afstemmen van de werktijden op hun privéleven. Ook ‘leuk werk’ en ‘meer inkomen’ worden belangrijk gevonden. Pia Dijkstra, voorzitter van de Taskforce DeeltijdPlus: “Leuker werk komt niet naar je toe, draai het eens om. Vaak leidt meer uren werken tot leuker werk. Overleg bijvoorbeeld met je leidinggevende over je loopbaanperspectief, opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden. In veel gevallen weten werkgevers niet eens dat dit soort wensen leven bij hun personeel.”

Flexibiliteit

Niettemin herkent de Taskforce de belemmeringen genoemd in het onderzoeksrapport voor mensen die meer willen werken. Dijkstra: “De afstemming tussen privé en werk moet voor vrouwen én mannen gemakkelijker worden. Flexibiliteit staat centraal: begin- en eindtijden, bevorderen van thuis- en telewerk, afspraken over verlof, zelfroosteren etc.” In 2009 start de Taskforce pilots in zorg, onderwijs, bedrijfsleven en overheid om ervaringen op te doen met dergelijke instrumenten, en die ervaringen uit te wisselen. “Maak het vergroten van deeltijdbanen meer onderwerp van gesprek, zeker in sectoren met tekort aan personeel. Dit is efficiënter dan het zoeken naar nieuwe mensen,” aldus Dijkstra.

Traditionele taakverdeling

Uit het SCP-onderzoek blijkt dat traditionele opvattingen over de taakverdeling tussen mannen en vrouwen nog steeds sterk aanwezig zijn. Het is ook nu nog vanzelfsprekend dat vrouwen hun werk aanpassen aan privéomstandigheden. De heersende cultuur vormt een belangrijke belemmering voor vrouwen om meer te gaan werken. Dijkstra: “Denk aan ideeën over de zorg voor kinderen. Kinderopvang kan bijvoorbeeld een positief onderdeel van de ontwikkeling van kinderen zijn. Ook met een baan van vier dagen kun je een betrokken ouder zijn,”

Tijd voor zichzelf

Een deel van het SCP-onderzoek laat weliswaar zien waarom vrouwen zonder jonge kinderen of mantelzorgtaken toch in kleinere deeltijd banen willen werken. Geïnterviewde vrouwen geven als reden meer tijd voor zichzelf te willen. De Taskforce vindt het beeld dat dit deel van het rapport schetst interessant, maar het is niet representatief. “De cijfers uit het rapport laten immers zien dat het merendeel van de vrouwen een grotere deeltijdbaan prefereert,” aldus Dijkstra.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.