Beroep in de ICT? Vrouwen kiezen er steeds vaker voor!

Beroep in de ICT

Steeds meer vrouwen kiezen voor een beroep in de ICT. Het aantal vrouwen dat start in een ICT baan groeit nog steeds elk jaar. Ook al blijven zij wel achter bij de mannen. Hoe weten we dit? pr-eDICT is het Expertisecentrum Digitalisering ICT van CA-ICT, het Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT. Zij houden de ICT arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten. De laatste cijfers van pr-eDICT tonen aan dat de sector aan het veranderen is. Nu is 81,5% van de ICT’ers man. De groeiende sector heeft heel hard vrouwen nodig. Een beroep in de ICT? Vrouwen kiezen er steeds vaker voor. Mede omdat het de baankans vergroot.

Groei van het aantal vrouwen dat kiest voor ICT

Aangezien de ICT-branche met grote tekorten kampt, is het zonde dat de helft van de Nederlandse bevolking het beroep links laat liggen. Als meer dan tachtig procent van de werknemers in de branche man is, kun je wel stellen dat vrouwen van oudsher weinig interesse hebben voor de sector. En daar lijkt de afgelopen jaren verandering in te komen. In 2020 is de groei van het aantal vrouwelijke ICT’ers 6,5%, terwijl de groei van het aantal mannelijke ICT’ers 1,7% bedraagt. De inhaalslag komt langzaam op gang.

“Het is goed nieuws dat de instroom van vrouwelijke ICT’ers toeneemt. Maar om de kloof te dichten moet de groei de komende jaren nog verder versnellen. Dat zorgt voor een meer representatieve en inclusieve sector en is bovendien belangrijk om het dringende tekort aan ICT-talent op te lossen.”

Lotte de Bruijn, ambassadeur van de Human Capital Agenda ICT

ICT kennis in steeds meer functies en sectoren van belang

Digitalisering zet alle sectoren onder druk. De behoefte aan ICT-specialisten groeit. Daarbij neemt de vraag naar ICT-vaardigheden toe bij vrijwel alle functies. In totaal werken er 542 duizend mensen als ICT’ers. Dit is 6% van de 9 miljoen werkenden in Nederland. Van alle ICT’ers werkt ruim 70% buiten de traditionele IT-sectoren. Een gevolg hiervan is dat de verschillen in functiekenmerken en -vereisten tussen beroepen afnemen. Dit maakt de arbeidsmarkt meer dynamisch waardoor een overstap naar andere beroepen in een andere sector eenvoudiger wordt. Digitalisering biedt dus kansen en vrouwen lijken die kansen nu te grijpen. Dit komt de diversiteit binnen de ICT arbeidsmarkt ten goede komt.

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen IT en ICT?

IT staat voor Information Technology. Het verzamelen van informatie binnen bedrijven en het beheren van systemen en databases. Een IT afdeling biedt de technische tools binnen bedrijven om de productiviteit te verbeteren en de automatisering van bedrijfsprocessen mogelijk te maken.
ICT staat voor Informatie- en Communicatietechnologie. ICT kan worden gezien als een integratie van IT met tv, audio-/ videoverwerking en transmissie en telefonie.
De termen zijn nauw verwant, maar ze betekenen dus niet hetzelfde. Onder IT verstaat men het volledige domein dat de hardware, software, randapparatuur en netwerken omvat. ICT verwijst naar digitale apparatuur of diensten die specifiek gericht zijn op communicatie. Bijvoorbeeld computers, telefonie, printers en zo verder. IT is een overkoepelende term, dus ICT is een onderdeel van IT.

Omscholing voor een beroep in de ICT

Vanuit de Human Capital Agenda ICT (HCA ICT), waar CA-ICT (het opleidingsfonds arbeidsmarkt ICT) partner van is, wordt gewerkt aan het opschalen van om- en bijscholingstrajecten. Zodat er versneld meer ICT-professionals aan de slag kunnen. Een aantal van deze -vaak regionale- initiatieven richt zich ook specifiek op het inclusiever maken van de ICT-sector. Met het plan willen zij door een investering van 80 miljoen in vier jaar tijd 36 duizend extra mensen opleiden en om- en bijscholen. Zij willen daarbij in totaal 12.000 bedrijven betrekken. Bedrijven en werknemers kunnen subsidie aanvragen bij het opleidingsfonds van CA-ICT om dit doel samen te behalen. Iets voor jou? Wijs je werkgever op de mogelijkheden!

pr-eDICT: actuele informatie over de arbeidsmarkt

Stichting CA ICT opleidingsfonds arbeidsmarkt ICT

CA-ICT is het opleidingsfonds voor ICT’ers. Zij willen met pr-eDICT regionale initiatieven ondersteunen met uitgebreide arbeidsmarktinformatie. Met pr-eDICT wordt informatie ontsloten over de arbeidsmarkt ICT in brede zin. Zij verzamelen en analyseren informatie van instanties als CBS, DUO, Jobdigger en LinkedIn. Denk aan gegevens over onderwijsinstroom en -uitstroom, doorstroom van onderwijs naar de arbeidsmarkt, de arbeidsmarkt voor ICT’ers en vacatures. Een overzicht van alle cijfers van 2020 is terug te vinden op de website pr-edict.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.