Aanbeveling Taskfoce: maak van flexibel werken een wettelijk recht

Om het aantal gewerkte uren per week van vrouwen te verhogen, moeten alle beslissingen van overheid, sociale partners, bedrijven en gezinnen daarop gericht zijn. Alles wat vrouwen daarin belemmert, moet tot het verleden gaan behoren. Dat concludeert de Taskforce DeeltijdPlus bij de presentatie van het eindrapport ‘De discussie voorbij’.

Pia Dijkstra, voorzitter van de taskforce, overhandigde vandaag het rapport en een handboek met instrumenten voor bedrijven aan demissionair minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, demissionair minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin, de voorzitter van de FNV, Agnes Jongerius, en de voorzitter van VNO-NCW, Bernard Wientjes.

Een flexibele maatschappij

De taskforce ziet een grote noodzaak tot flexibilisering van het werk. Flexibele arbeidstijden en mogelijkheden van thuis werken maken de combinatie van arbeid en zorg haalbaar. Flexibilisering moet de norm voor toekomstig personeelsbeleid zijn. De taskforce beveelt dan ook aan om een wettelijk recht op flexibele werktijden te maken. Daarnaast moeten scholen en kinderopvang samengevoegd worden op één locatie en moeten ouders flexibel gebruik kunnen maken van deze geïntegreerde dagopvang.

Werken loont én zorgen loont

Ook is het essentieel dat fiscale en andere maatregelen voldoen aan de norm ‘werken loont’. De zogeheten “aanrechtsubsidie” past daar niet in. Verder dienen winkeltijden, openingstijden van overheidsloketten en medische voorzieningen verruimt te worden.

Vergrijzing en welvaart

Door de vergrijzing zijn er straks meer mensen die van maatschappelijke voorzieningen als AOW en medische zorg gebruik maken dan dat er mensen zijn die deze voorzieningen moeten betalen. Als Nederland zijn welvaart wil bestendigen, dan zullen meer mensen moeten gaan werken. Aangezien de meeste vrouwen in Nederland in kleine(re) deeltijdbanen werken, zijn vrouwen daarbij een belangrijke groep die voor zoveel dagen in de week niet aan de kant mogen blijven staan.

Urgentie geboden

Nederland krijgt te maken met een structurele krapte op de arbeidsmarkt. Daaraan verandert de huidige economische crisis niets. Een aantal heilige huisjes rondom vrouwen en werken afbreken is de weg om die krapte tegemoet te treden. Nederland zal over de hele breedte moeten overgaan tot daden. Vrouwen die niet werken zouden een uitzondering moeten zijn. Net als mannen die geen structurele zorgtaken verrichten of bedrijven die niet flexibel werken. De Taskforce DeeltijdPlus is van oordeel dat deze cultuurverandering een verantwoordelijkheid is voor alle betrokken partijen: de overheid, de sociale partners, bedrijven en mannen & vrouwen. Die verantwoordelijkheid moeten ze nú nemen en niet langer op elkaar wachten

Taskforce DeeltijdPlus
De Taskforce DeeltijdPlus is twee jaar geleden door het kabinet en de sociale partners ingesteld om een aanzet te geven tot een cultuurverandering die ertoe moet leiden dat met name vrouwen meer uren gaan werken. De Taskforce DeeltijdPlus heeft aan de hand van 28 pilotprojecten een Handboek Grotere Deeltijdbanen samengesteld voor HR-adviseurs en werkgevers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.